FIV

Hem › Utbud – vår anpassning angående covid-19

Utbud – vår anpassning angående covid-19

Vi följer händelseutvecklingen och utgår från Folkhälsomyndighetens aktuella riktlinjer och rekommendationer. Vi jobbar kontinuerligt med att hitta lösningar och åtgärder så att vi kan erbjuda en säker och trygg verksamhet för våra besökare och vår personal.

Detta gäller just nu för vår verksamhet:

Motionsgrupper
Nu har vi startat upp utemotionen igen. Grupperna är små (max 8 personer inklusive ledare) och tillsammans följer vi aktuella råd för att minimera risken för smitta: stanna hemma när du är sjuk, hålla avstånd till varandra och resa till och från aktiviteten ensam.
Utemotionen erbjuds under 8 veckor.

Vi erbjuder också vår ryggmotion online! Läs mer här och hur du anmäler dig

Hälsosamtal
Under dessa tider kan vi erbjuda olika alternativ för ditt hälsosamtal hos oss:
– Man kan välja att ha hälsosamtalet utomhus
– Hälsosamtalet kan genomföras via Teams eller per telefon (uppföljningen på samma sätt och via SMS)

Vi uppmanar de som ska besöka oss utomhus att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd: ”Skydda dig själv och andra”

Hälsokursen
Nu kan vi erbjuda hälsokursen – online. Anmäl ditt intresse till din hälsokonsulent.

Digitala promenader
För sällskap och rutiner erbjuder våra hälsokonsulenter digitala promenader. Promenadledaren
är uppkopplad med deltagarna, som själva väljer var de går, sin egen takt och sträcka.
Promenaderna är kostnadsfria och anmälan behövs för att erhålla länk till att ansluta.
Är du intresserad att promenera med oss? Mejla till: barbro.aldrin@ihvarmland.se

 

Och kom ihåg att det är allas ansvar att bromsa smittan av covid-19