FIV

Hem › Utbud – vår anpassning angående covid-19

Utbud – vår anpassning angående covid-19

Vi följer händelseutvecklingen och utgår från Folkhälsomyndighetens aktuella riktlinjer och rekommendationer. Vi jobbar kontinuerligt med att hitta lösningar och åtgärder så att vi kan erbjuda en säker och trygg verksamhet för våra besökare och vår personal.

Detta gäller just nu för vår verksamhet:

Motionsgrupper
Under september och oktober månad erbjuder vi utemotion. Utemotionen är avgiftsfri. De friskvårdscentraler som har lokaler och andra praktiska förutsättningar för en säker gruppverksamhet inomhus kommer att erbjuda Ryggmotion och eller Kom igångmotion.

Våra motionsledare kommer att se till att motionspassen genomförs på ett tryggt sätt – både före, under och efter passet.

Hälsosamtal
Under dessa tider kan vi erbjuda olika alternativ för ditt hälsosamtal hos oss:
– Man kan välja att ha hälsosamtalet utomhus
– Hälsosamtalet kan genomföras per telefon och uppföljningen per telefon och SMS
– Hälsosamtal på våra friskvårdscentraler

Vi uppmanar de som ska besöka oss utomhus eller på friskvårdscentralen att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd: ”Skydda dig själv och andra”

Hälsosamtal med konditionstest
När ett konditionstest genomförs kommer din hälsokonsulent att använda visir som en extra skyddsåtgärd.

Hälsokurs
På vissa friskvårdscentraler kan hälsokurser erbjudas där vi kan genomföra dem på ett säkert sätt.

 

Läs mer på din friskvårdscentrals hemsida om aktuellt utbud under hösten!

 

Och kom ihåg att det är allas ansvar att bromsa smittan av covid-19