FIV

Hem › Om Friskvården i Värmland

Om Friskvården i Värmland

Friskvården i Värmland har jobbat med friskvård sedan 70-talet och har lång erfarenhet att vara en del i en persons förändringsarbete när det gäller levnadsvanorna mat och motion.

För att garantera att vi jobbar på allra bästa sätt, utifrån en vetenskaplig grund, har vi en medicinsk expertgrupp som fortlöpande arbetar med att hålla oss alla uppdaterade på kunskapsläget. Gruppen består av friskvårdschef, sjukgymnast, psykolog och dietist.

Vår vision är: Vi möter dig där du är. Vilket för oss innebär att vi finns nära, vi har friskvårdscentraler i hela länet. Visionen betyder också att vi möter varje person utifrån deras motivation, steg i förändringen, förutsättningar och deras vardag.

All vår personal som arbetar med hälsosamtal och hälsokurser har en grundutbildning, regelbunden handledning och fortbildning inom Motiverande samtalsteknik. En samtalsmetod som stämmer väl överens med vår vision. Mer om Motiverande samtalsteknik.

Våra hälsokonsulenter erbjuder hälsosamtal, konditionstest, hälsokurser och motionsverksamhet i grupp. Det här utbudet finns på alla våra friskvårdscentraler i länets alla kommuner. Vår motionsverksamhet har en hög kvalitet genom att alla program är utarbetade av legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut som även utbildar och fortbildar våra motionsledare.

Vi arbetar också med folkhälsofrågor på olika sätt genom att vara en samverkanspart i kommunernas folkhälsoarbete. I dialog med varje kommun kommer vi överens om hur och vad vi kan bidra med och hur vi samverkar på bästa sätt.

Från start till nu
Vill du läsa mer om hur Friskvården i Värmland en gång startade och hur vår organisation har utvecklats? Läs här!

Om vår organisation
Som organisationsform är vi en ideell förening och får bidrag till vår verksamhet från Region Värmland och Värmlands alla 16 kommuner.

Inom Friskvården i Värmland finns 18 helårstjänster och cirka 100 timanställda motionsledare.

Vår styrelse består av representanter Region Värmland och Värmlands Idrottsförbund samt en valbar plats. Aktuella styrelserepresentanter.

Sedan 2005 har vi uppdrag från Region Värmland att vara mottagare av Fysisk aktivitet på Recept (FaR).

Verksamhetsmål:

 

Verksamhetsberättelse för Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse 2019

Friskvårdscentralernas verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse Arvika 2019 Verksamhetsberättelse Eda 2019 Verksamhetsberättelse Filipstad 2019 Verksamhetsberättelse Forshaga 2019 Verksamhetsberättelse Grums 2019 Verksamhetsberättelse Hagfors Verksamhetsberättelse Hammarö 2019 Verksamhetsberättelse Karlstad 2019 Verksamhetsberättelse Kil 2019 Verksamhetsberättelse Kristinehamn 2019 Verksamhetsberättelse Munkfors 2019 Verksamhetsberättelse Storfors 2019 Verksamhetsberättelse Sunne 2019 Verksamhetsberättelse Säffle 2019 Verksamhetsberättelse Torsby 2019 Verksamhetsberättelse Årjäng 2019

 

Verksamhetsplan
VERKSAMHETSPLAN 2019