FIV

Hem › Om Friskvården i Värmland

Om Friskvården i Värmland

Friskvården i Värmland har jobbat med friskvård sedan 70-talet och har lång erfarenhet att vara en del i en persons förändringsarbete när det gäller levnadsvanorna mat och motion.

För att garantera att vi jobbar på allra bästa sätt, utifrån en vetenskaplig grund, har vi en medicinsk expertgrupp som fortlöpande arbetar med att hålla oss alla uppdaterade på kunskapsläget. Gruppen består av friskvårdschef, sjukgymnast, psykolog och dietist.

Vår vision är: Vi möter dig där du är. Vilket för oss innebär att vi finns nära, vi har friskvårdscentraler i hela länet. Visionen betyder också att vi möter varje person utifrån deras motivation, steg i förändringen, förutsättningar och deras vardag.

All vår personal som arbetar med hälsosamtal och hälsokurser har en grundutbildning, regelbunden handledning och fortbildning inom Motiverande samtalsteknik. En samtalsmetod som stämmer väl överens med vår vision. Mer om Motiverande samtalsteknik.

Våra hälsokonsulenter erbjuder hälsosamtal, konditionstest, hälsokurser och motionsverksamhet i grupp. Det här utbudet finns på alla våra friskvårdscentraler i länets alla kommuner. Vår motionsverksamhet har en hög kvalitet genom att alla program är utarbetade av legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut som även utbildar och fortbildar våra motionsledare.

Vi arbetar också med folkhälsofrågor på olika sätt genom att vara en samverkanspart i kommunernas folkhälsoarbete. I dialog med varje kommun kommer vi överens om hur och vad vi kan bidra med och hur vi samverkar på bästa sätt.

Från start till nu
Vill du läsa mer om hur Friskvården i Värmland en gång startade och hur vår organisation har utvecklats? Läs här!

Om vår organisation
Som organisationsform är vi en ideell förening och får bidrag till vår verksamhet från Region Värmland och Värmlands alla 16 kommuner.

Inom Friskvården i Värmland finns 18 helårstjänster och cirka 100 timanställda motionsledare.

Vår styrelse består av representanter Region Värmland och Värmlands Idrottsförbund samt en valbar plats. Aktuella styrelserepresentanter.

Sedan 2005 har vi uppdrag från Region Värmland att vara mottagare av Fysisk aktivitet på Recept (FaR).

Verksamhetsmål:

 

Ett friskare Sverige
På uppdrag av regeringen har Folkhälsomyndigheten under tre år i rad, 2010–2012, samordnat en uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk aktivitet – Ett friskare Sverige.

Under 2014 låg förvaltar- och samordningsansvaret för Ett friskare Sverige hos Friskvården i Värmland som också administrerade Ett friskare Sveriges Facebooksida. Vår uppgift som samordnare innebar bland annat återrapportering till Folkhälsomyndigheten om hur många aktiviteter som genomfördes i landet.

Ett friskare Sverige har tre särskilt uttalade syften:

Målgrupper
Målgrupperna var som tidigare år allmänheten, men med extra uppmärksamhet på barn och tonåringar, personer 65 + och personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Vi fortsätter – Ett friskare Värmland!
Genom vårt arbete med Ett friskare Sverige har vi upparbetat nya kontakter och stärkt samarbetet med befintliga samverkansparter. Tillsammans har vi hittat bra arenor, former och vägar för att uppfylla syftet med en uppmärksamhetsvecka eller månad. Det gör att vi kommer att fortsätta arbeta med denna aktivitet men nu under namnet Ett friskare Värmland! Våra hälsokonsulenter har det lokala ansvaret och uppdraget.

 

Verksamhetsberättelse för Friskvården i Värmland och friskvårdscentralernas verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse Friskvården i Värmland 2018

Friskvårdscentralernas verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse Arvika 2018 Verksamhetsberättelse Eda 2018 Verksamhetsberättelse Filipstad 2018 Verksamhetsberättelse Forshaga Verksamhetsberättelse Grums 2018 Verksamhetsberättelse Hammarö 2018 Verksamhetsberättelse Karlstad 2018 Verksamhetsberättelse Kil 2018 Verksamhetsberättelse Kristinehamn 2018 Verksamhetsberättelse Munkfors 2018 Verksamhetsberättelse Storfors 2018 Verksamhetsberättelse Säffle 2018 Verksamhetsberättelse Torsby 2018 Verksamhetsberättelse Årjäng 2018

Verksamhetsplan
VERKSAMHETSPLAN 2019