FIV

Hem › Sunne

Sunne

På grund av rådande omständigheter och fortsatta rekommendationer kommer vi främst att erbjuda ledarledd utemotion under första delen av hösten 2020,med start vecka 36, för personer som inte tillhör riskgrupp. Detta innebär att utifrån de rekommendationer som nu råder så måste vi tyvärr be våra deltagare 70 + att ha fortsatt tålamod och avvakta med sitt deltagande. Men nya rekommendationer kan komma snabbt och då uppdaterar även vi genom att informera på vår hemsida www.friskvarden.org. Utemotionen är kostnadsfri.

Vi följer utvecklingen och återkommer med information. För närvarande inför vi inga förändringar/restriktioner för enskilda besök/hälsosamtal men uppmanar de som ska besöka oss att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd: ”Skydda dig själv och andra”

Du hittar även aktuell information på: 1177.se/Varmland

Kontakt

Hälsokonsulent
Mats Svärdsén, tel. 070-583 96 89 eller 0565-16237
E-post: mats.svardsen@sunne.se

Besöksadress:
Begvägen 8
Fysioterapimottagningen
Vårdcentralen Sunne

Postadress:
Sunne FVC
1. Fritidskontoret
686 80 SUNNE
Fax 0565-160 01

› Motionsgrupper hösten 2020

Välkommen till vår friskvårdscentral. Till oss kan du komma när du vill få stöd att förändra dina matvanor och motionsvanor. Du kan själv ta kontakt med hälsokonsulenten eller få en kallelse när du ordinerats fysisk aktivitet (FaR). Du kan också anmäla dig till våra motionsgrupper.

VI KAN ERBJUDA DIG!

Hälsosamtal

Samtalet utgår från din situation idag och vad du vill och kan göra för att förändra och skapa en god hälsa. I hälsosamtalet ingår ett konditionstest.
Kostnad: 100 kr

Konditionstest

Du kan även komma till din friskvårdscentral för enbart ett konditionstest.
Kostnad: 100 kr.

 Motionsverksamheten

Vårens motionsverksamhet startar under vecka 36. Ingen aktivitet vid röda dagar. Till våra motionsgrupper krävs ingen föranmälan och vi har löpande intag under hela terminen.

Terminsavgifter
En motionsaktivitet i veckan: 550 kr per termin,
Två eller flera motionsaktiviteter i veckan: 700 kr per termin.
För dig som har fått ett FaR och varit på ett hälsosamtal kostar
första terminen 350 kr för en eller flera aktiviteter.