FIV

Hem › Säffle

Säffle

På grund av rådande omständigheter och fortsatta rekommendationer kommer vi främst att erbjuda ledarledd utemotion under första delen av hösten 2020,med start vecka 36,för personer som inte tillhör riskgrupp. Detta innebär att utifrån de rekommendationer som nu råder så måste vi tyvärr be våra deltagare 70 + att ha fortsatt tålamod och avvakta med sitt deltagande. Men nya rekommendationer kan komma snabbt och då uppdaterar även vi genom att informera på vår hemsida www.friskvarden.org. Utemotionen är kostnadsfri.

Vi följer utvecklingen och återkommer med information. För närvarande inför vi inga förändringar/restriktioner för enskilda besök/hälsosamtal men uppmanar de som ska besöka oss att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd: ”Skydda dig själv och andra”

Du hittar även aktuell information på: 1177.se/Varmland

Kontakt

Hälsokonsulent
Barbro Karlsson
telefon: 0533-68 16 65
barbro.karlsson@saffle.se

Hälsovägledare
Anneli Johansson
telefon: 0533-68 16 65
anneli.johansson@saffle.se


Öppettider 8.00-16.00
Lunch 12.00-13.00
Vi kan under våra tider, vara upptagna eller ute på annan verksamhet. Kontakta oss då via telefon eller mail.

Adress
Säffle hälsocenter, plan 5
Sundsgatan 1 B
661 40 Säffle


› Utemotion hösten 2020

Motionsledare

Marianne Karlsson

Anette Holmqvist

Anneli Johansson

Susanne Ferger

Christina Kilberg

Lisa Högfält

Eveline van Leeuwen

 

Välkommen till vår friskvårdscentral. Till oss kan du komma när du vill få stöd att förändra dina mat och motionsvanor. Du kan själv ta kontakt med hälsokonsulenten eller få en kallelse när du ordinerats fysisk aktivitet (FaR). Du kan också anmäla dig till våra motionsgrupper.

 

 

VI KAN ERBJUDA DIG!

Hälsosamtal

Samtalet utgår från din situation idag och vad du vill och kan göra för att förändra och skapa en god hälsa. I hälsosamtalet ingår ett konditionstest. Kostnad: 100 kr.

Konditionstest

Du kan även komma till din friskvårdscentral för enbart ett konditionstest. Kostnad: 100 kr.

Hälsokursen

Är en gruppverksamhet för dig som behöver stöd, kunskap och inspiration att komma igång med en förändring. En förändring som gäller dina matvanor och din motion.
Kursen är kostnadsfri.

Motionsgrupper

Anmälan tas emot till samtliga vattenmotionsgrupper. Ingen föranmälan till de andra motionsgrupperna. Vi har löpande intag under hela terminen.

Priser

En motionsaktivitet i veckan; 550 kr per termin. Två motionsaktiviteter per vecka; 700 kr per termin. Tre eller fler motionsaktiviteter per vecka; 850 kr per termin. Enstaka pass 40 kr. För dig som fått ett FaR och varit på ett hälsosamtal på friskvårdscentralen kostar första terminen 350 kr för en eller flera aktiviteter

Kostnad för vattenmotion i stora bassängen med våtbälte; 550 kr för en gång per vecka under en termin. 700 kr för två ggr i veckan under en termin. Enstaka pass 50 kr per pass. För dig som har fått ett FaR och varit på ett hälsosamtal kostar första terminen 350 kr för en eller flera aktiviteter

Kostnad för vattenmotion i multibassäng utan våtbälte; 700 kr för en gång per vecka under en termin. 1 400 kr för två gånger i veckan under en termin. Enstakapass 50 kr.