FIV

Hem › Säffle

Säffle

Utbud – vår anpassning angående covid-19

Vi följer händelseutvecklingen och utgår från Folkhälsomyndighetens aktuella riktlinjer och rekommendationer. Vi jobbar kontinuerligt med att hitta lösningar och åtgärder så att vi kan erbjuda en säker och trygg verksamhet för våra besökare och vår personal.

Detta gäller just nu för vår verksamhet:

Motionsgrupper

Eftersom smittspridningen fortsätter i länet, tar vi situationen på största allvar. Friskvården i Värmland  har bestämt att vi ska avsluta vår utemotion vecka 48. Det innebär att denna vecka är den sista för i år och vi hoppas att kunna starta upp igen när läget är annorlunda 2021. Vi grundar beslutet på att man ska undvika fysisk kontakt med andra än de man bor tillsammans med.

Du hittar även aktuell information på: 1177.se/Varmland

Kontakt

Hälsokonsulent
Barbro Karlsson
telefon: 0533-68 16 65
barbro.karlsson@saffle.se

Hälsovägledare
Anneli Johansson
telefon: 0533-68 16 65
anneli.johansson@saffle.se


Öppettider 8.00-16.00
Lunch 12.00-13.00
Vi kan under våra tider, vara upptagna eller ute på annan verksamhet. Kontakta oss då via telefon eller mail.

Adress
Säffle hälsocenter, plan 5
Sundsgatan 1 B
661 40 Säffle


› Utemotion avslutas vecka 48.

Motionsledare

Marianne Karlsson

Anette Holmqvist

Anneli Johansson

Susanne Ferger

Christina Kilberg

Lisa Högfält

Eveline van Leeuwen

 

Välkommen till vår friskvårdscentral. Till oss kan du komma när du vill få stöd att förändra dina mat och motionsvanor. Du kan själv ta kontakt med hälsokonsulenten eller få en kallelse när du ordinerats fysisk aktivitet (FaR). Du kan också anmäla dig till våra motionsgrupper.

VI KAN ERBJUDA DIG!

Hälsosamtal

Samtalet utgår från din situation idag och vad du vill och kan göra för att förändra och skapa en god hälsa. I hälsosamtalet ingår ett konditionstest. Kostnad: 100 kr.

Konditionstest

Du kan även komma till din friskvårdscentral för enbart ett konditionstest. Kostnad: 100 kr.

Hälsokursen

Är en gruppverksamhet för dig som behöver stöd, kunskap och inspiration att komma igång med en förändring. En förändring som gäller dina matvanor och din motion.
Kursen är kostnadsfri.

Motionsgrupper

Anmälan tas emot till samtliga vattenmotionsgrupper. Ingen föranmälan till de andra motionsgrupperna. Vi har löpande intag under hela terminen.

Priser

En motionsaktivitet i veckan; 550 kr per termin. Två motionsaktiviteter per vecka; 700 kr per termin. Tre eller fler motionsaktiviteter per vecka; 850 kr per termin. Enstaka pass 40 kr. För dig som fått ett FaR och varit på ett hälsosamtal på friskvårdscentralen kostar första terminen 350 kr för en eller flera aktiviteter

Kostnad för vattenmotion i stora bassängen med våtbälte; 550 kr för en gång per vecka under en termin. 700 kr för två ggr i veckan under en termin. Enstaka pass 50 kr per pass. För dig som har fått ett FaR och varit på ett hälsosamtal kostar första terminen 350 kr för en eller flera aktiviteter

Kostnad för vattenmotion i multibassäng utan våtbälte; 700 kr för en gång per vecka under en termin. 1 400 kr för två gånger i veckan under en termin. Enstakapass 50 kr.