FIV

Hem › Kristinehamn

Kristinehamn

Aktuellt utbud och anpassning angående Covid-19 (ersätter och kompletterar vårt ordinarie utbud och verksamhet tills vidare)

Utemotion

Under v. 15. Startar vi upp vår utemotion igen.

Utemotionen erbjuds under 8 veckor. Grupperna är små (max 8 ‎pers.inkl.ledare‎) och tillsammans följer vi aktuella råd för att minimera risken för smitta och värna om varandras hälsa.

– Stanna hemma om du är sjuk

– Hålla avstånd till varandra

– Resa till och från aktiviteten ensam

För mer information samt anmälan kontakta Friskvårdscentralen via mail eller telefon.

 

Hälsosamtal
Dessa alternativ erbjuder vi just nu:

– Hälsosamtal via Teams – hälsokonsulent online

– Hälsosamtal per telefon

–  Hälsosamtal utomhus –  promenadsamtal

–  Hälsosamtal på friskvårdscentral, om besöket kan ske på säkert sätt enligt aktuella föreskrifter

Uppföljning via de olika alternativen samt SMS

Digitala promenader v. 6 – 25

För sällskap och rutiner erbjuder våra hälsokonsulenter digitala promenader. Promenadledaren är uppkopplad med deltagarna, som själva väljer var de går, sin egen takt och sträcka. Promenaderna är kostnadsfria och anmälan behövs för att erhålla länk till att ansluta.

Anmälan till: barbro.aldrin@ihvarmland.se

Hälsokursen online

Nu kan vi erbjuda vår hälsokurs digitalt/online. Kursen vänder sig till den som önskar stöd, kunskap och inspiration att komma igång med en förändring till hälsosamma mat-och rörelsevanor. Innehåller 6 kurstillfällen, cirka 60 minuter per tillfälle. Kursen är kostnadsfri. Anmäl intresse till din hälsokonsulent.

Vi uppmanar de som ska besöka oss utomhus att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd: ”Skydda dig själv och andra” Du hittar även aktuell information på: 1177.se/Varmland

Kontakt

Hälsokonsulent
Nina Rindefors

Kristinehamn friskvårdscentral
Solrosbacken 1
681 80 KRISTINEHAMN

070-289 53 38

E-post: friskvarden.kristinehamn@telia.com

Öppettider/telefontider
Måndag -torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00
Lunch 12.00-13.00

Under dessa tider kan jag vara upptagen eller ute på annan verksamhet. Kontakta mig då via telefon eller mail.

› Motionsgrupper våren 2021

Motionsledare

Birgitta Karlsson
Ingrid Rindefors
Lisbeth Celander
Nina Rindefors
Anna Sjökvist
Els-brith Fredberg

Välkommen till vår friskvårdscentral. Till oss kan du komma när du vill få stöd att förändra dina matvanor och motionsvanor. Du kan själv ta kontakt med hälsokonsulenten eller få en kallelse när du ordinerats fysisk aktivitet (FaR). Du kan också anmäla dig till våra motionsgrupper.

VI KAN ERBJUDA DIG!

Hälsosamtal

Samtalet utgår från din situation idag och vad du vill och kan göra för att förändra och skapa en god hälsa. I hälsosamtalet ingår ett konditionstest.
Kostnad: 100 kr.

Konditionstest

Du kan även komma till din friskvårdscentral för enbart ett konditionstest.
Kostnad: 100 kr.

Hälsokursen

Är en gruppverksamhet för dig som behöver stöd, kunskap och inspiration att komma igång med en förändring. En förändring som gäller dina matvanor och din motion.
Kursen är kostnadsfri.

Motionsverksamheten

Vi startar utemotionen igen under v.15.

Terminsavgifter
En motionsaktivitet i veckan: 550 kr per termin.
Två motionsaktiviteter i veckan: 700 kr per termin

Tre motionsaktiviteter i veckan: 850 kr per termin

Vattenmotion 1 gång i veckan: 850 kr per termin.
Vattenmotion 2 gånger i veckan: 1 300 kr per termin.

För dig som har fått ett FaR och därefter varit på ett hälsosamtal kostar första terminen 350 kr för en eller flera aktiviteter per vecka, förutom vattenmotionen som kostar 650 kr för en eller två gånger per vecka.