FIV

Hem › Karlstad

Karlstad

På grund av rådande omständigheter och fortsatta rekommendationer kommer vi främst erbjuda ledarledd utemotion under första delen av hösten 2020, med start vecka 36, för personer som inte tillhör riskgrupp. Detta innebär att utifrån de rekommendationer som nu råder måste vi tyvärr be våra deltagare 70+ att ha fortsatt tålamod och avvakta med sitt deltagande. Vi följer utvecklingen och återkommer med information. Från vecka 40 är 70+ välkomna att delta i vår Utemotion.

För närvarande inför vi inga förändringar/restriktioner för enskilda besök/hälsosamtal men uppmanar de som ska besöka oss att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd: ”Skydda dig själv och andra”

Du hittar även aktuell information på: 1177.se/Varmland

Kontakt

Hälsokonsulent
Carine Frykäng
Åsa Österberg

Karlstad Friskvårdscentral
Box 10
651 02 Karlstad

Telefon: 010-476 47 64
carine.frykang@ihvarmland.se
asa.osterberg@ihvarmland.se

Besöksadress:
Industrigatan 1, Tormestad
Entréplanet i Idrottens Hus

Öppettider
Måndag-Fredag 08.00-16.00
Lunch 12.00-13.00
Under dessa tider kan vi vara upptagna eller ute på annan verksamhet. Kontakta oss då via telefon eller mail.

› Motionsgrupper hösten 2020

Motionsledare

Cathrine Maxstadh
Åsa Österberg
Marianne Stenlund
Miia Mäenpää
Carine Frykäng
Gunilla Arvidsson
Madeleine Mattsson
Anne Inkin

Välkommen till vår friskvårdscentral. Till oss kan du komma när du vill få stöd att förändra dina matvanor och motionsvanor. Du kan själv ta kontakt med hälsokonsulent eller få en kallelse när du ordinerats fysisk aktivitet (FaR). Du kan också anmäla dig till våra motionsgrupper.

VI KAN ERBJUDA DIG!

Hälsosamtal

Samtalet utgår från din situation idag och vad du vill och kan göra för att förändra och skapa en god hälsa. I hälsosamtalet ingår ett konditionstest. I dessa tider finns olika alternativ för ditt hälsosamtal hos oss. Hälsosamtalet kan ske via telefon, i form av ett promenadsamtal eller på plats på friskvårdscentralen.
Kostnad: 100 kr.

Konditionstest

Du kan även komma till din friskvårdscentral för ett konditionstest.
Kostnad: 100 kr.

Hälsokursen

Är en gruppverksamhet för dig som behöver stöd, kunskap och inspiration att komma igång med en förändring. En förändring som gäller dina matvanor och din motion.
Kursen är kostnadsfri. Ingen kursstart hösten 2020.

Motionsverksamheten

Höstterminen startar vecka 36 men enbart med utemotion. Utemotionen pågår under 8 veckor och är avgiftsfri. Obligatorisk föranmälan till oss på friskvårdscentralen via telefon 010-476 47 64.  För mer information och schema se ”Motionsgrupper hösten 2020″. 

Terminsavgifter
Deltagande i vattenmotion: 400 kr.
En motionsaktivitet i veckan: 550 kr per termin.
Två motionsaktiviteter i veckan: 700 kr per termin.
Tre eller fler motionsaktiviteter i veckan: 850 kr per termin.

För dig som har fått ett FaR och varit på ett hälsosamtal kostar första terminen 350 kr för en eller flera aktiviteter.