FIV

Hem › Hammarö

Hammarö

På grund av rådande omständigheter och fortsatta rekommendationer kommer vi främst att erbjuda ledarledd utemotion under första delen av hösten 2020, med start vecka 36, för personer som inte tillhör riskgrupp. Detta innebär att utifrån de rekommendationer som nu råder så måste vi tyvärr be våra deltagare 70 + att ha fortsatt tålamod och avvakta med sitt deltagande. Deltagare 70 + är välkomna fr.o.m. v. 40.
Utemotionen är kostnadsfri.

För närvarande inför vi inga förändringar/restriktioner för enskilda besök/hälsosamtal men uppmanar de som ska besöka oss att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd: ”Skydda dig själv och andra”

Du hittar även aktuell information på: 1177.se/Varmland

Kontakt

Hälsokonsulent
Pontus Folkesson

Hammarö Friskvårdscentral
Åråsvägen 1
663 30 SKOGHALL

Friskvårdscentralen är placerad på Vårdcentralen Skoghall, plan 1.

Telefon: 010-476 47 42,
Sms: 076-696 05 45

E-post: pontus.folkesson@hammaro.se

Öppettider/telefontider:
Måndag-fredag 7.30-16.00
Lunch 12.00-13.00
Lämna meddelande på telefonsvararen eller skicka mail om jag inte finns på plats eller har möjlighet att svara när du ringer.

› Motionsgrupper hösten 2020

Motionsledare

Karin Sandgren
Emma Blomqvist
Hanna Björkdahl
Pernilla Johansson
Christina Karlsson

Välkommen till vår friskvårdscentral. Till oss kan du komma när du vill få stöd att förändra dina matvanor och motionsvanor. Du kan själv ta kontakt med hälsokonsulenten eller få en kallelse när du ordinerats fysisk aktivitet (FaR). Du kan också anmäla dig till våra motions-grupper.

VI KAN ERBJUDA DIG!

Hälsosamtal

Samtalet utgår från din situation idag och vad du vill och kan göra för att förändra och skapa en god hälsa. I hälsosamtalet ingår ett konditionstest.
Kostnad: 100 kr.

Konditionstest

Du kan även komma till din friskvårdscentral för enbart ett konditionstest.
Kostnad: 100 kr.

Hälsokursen

Är en gruppverksamhet för dig som behöver stöd, kunskap och inspiration att komma igång med en förändring. En förändring som gäller dina matvanor och din motion.
Kursen är kostnadsfri.

Motionsverksamheten

På grund av covid-19 erbjuder vi utemotion för personer som inte räknas tillhöra riskgrupp. Utemotionen är kostnadsfri. Personer 70 + är välkomna fr.o.m. vecka 40.

Ingen aktivitet vid röda dagar. Till våra motionsgrupper krävs ingen föranmälan. Vi har löpande intag under hela terminen.

Terminsavgifter
En motionsaktivitet i veckan: 550 kr per termin.
Två motionsaktiviteter i veckan: 700 kr per termin.
Ny avgift fr.o.m. januari 2020: Tre motionsaktiviteter eller fler i veckan: 850 kr per termin.
Badavgift tillkommer för vattenmotionen på Sätterstrand med 200 kr per termin.
För dig som har fått ett FaR och varit på ett hälsosamtal kostar första terminen 350 kr för en eller flera aktiviteter.

OBS! Nytt telefonnummer! 010-476 47 42