FIV

Hem › Hagfors

Hagfors

För närvarande är Hagfors friskvårdscentral stängd. Vi hänvisar till friskvårdscentralerna Munkfors och Torsby.

Kontakt

Hälsokonsulent Anna Larsson
Torsby friskvårdscentral
6 Friskvården
685 80 Torsby
Tfn: 0560 - 166 94 Mobil: 070-313 60 11
E-post: anna.larsson@torsby.se

Hälsokonsulent Agnes Vigander
Munkfors friskvårdscentral
Tallåsvägen 6
684 30 Munkfors
Besöksadress: Fysioterapimottagningen, vårdcentralen
Tfn: 010-476 47 67 SMS: 076-107 40 66
E-post: friskvarden.munkfors@telia.com

Till oss kan du komma när du vill få stöd att förändra dina matvanor och motionsvanor. Du kan själv ta kontakt med hälsokonsulenten eller få en kallelse när du ordinerats fysisk aktivitet (FaR). Du kan också anmäla dig till våra motionsgrupper.

VI KAN ERBJUDA DIG!

Hälsosamtal

Samtalet utgår från din situation idag och vad du vill och kan göra för att förändra och skapa en god hälsa. I hälsosamtalet ingår ett konditionstest.
Kostnad: 100 kr.

Konditionstest

Du kan även komma till din friskvårdscentral för enbart ett konditionstest.
Kostnad: 100 kr.

Hälsokursen

Är en gruppverksamhet för dig som behöver stöd, kunskap och inspiration att komma igång med en förändring. En förändring som gäller dina matvanor och din motion.
Kursen är kostnadsfri.

Motionsverksamheten

Friskvården i Värmland kan inte erbjuda några motionsgrupper för tillfället. Vi hänvisar till våra motionsgrupper i Torsby och Munkfors. För mer information kontakta våra hälsokonsulenter i Torsby och Munkfors.