FIV

Hem › Grums

Grums

Främst utemotion till hösten!

På grund av rådande omständigheter och fortsatta rekommendationer kommer vi främst att erbjuda ledarledd utemotion under första delen av hösten 2020, med start vecka 36, för personer som inte tillhör riskgrupp. Detta innebär att utifrån de rekommendationer som nu råder så måste vi tyvärr be våra deltagare 70 + att ha fortsatt tålamod och avvakta med sitt deltagande. Men nya rekommendationer kan komma snabbt och då uppdaterar även vi genom att informera på vår hemsida www.friskvarden.org. Utemotionen är avgiftsfri i 8 veckor.

Vi följer utvecklingen och återkommer med information. För närvarande inför vi inga förändringar/restriktioner för enskilda besök/hälsosamtal men uppmanar de som ska besöka oss att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd: ”Skydda dig själv och andra”

Du hittar även aktuell information på: 1177.se/Varmland

Kontakt

Hälsokonsulent
Sofia Sätter

Grums friskvårdscentral
Grums vårdcentral
Gamla vägen 89
664 34 Grums

Tel:
Sofia Sätter 010-476 47 66

E-post: friskvarden.grums@telia.com

› Motionsgrupper hösten 2020

Motionsledare

Sofia Sätter

Välkommen till vår friskvårdscentral. Till oss kan du komma när du vill få stöd att förändra dina matvanor och motionsvanor. Du kan själv ta kontakt med hälsokonsulenten eller få en kallelse när du ordinerats fysisk aktivitet (FaR). Du kan också anmäla dig till våra motionsgrupper.

VI KAN ERBJUDA DIG!

Hälsosamtal

Samtalet utgår från din situation idag och vad du vill och kan göra för att förändra och skapa en god hälsa. I hälsosamtalet ingår ett konditionstest. Hälsosamtalet kan även göras som ett promenadsamtal utomhus eller via telefon.
Kostnad: 100 kr.

Konditionstest

Du kan även komma till din friskvårdscentral för enbart konditionstest.
Kostnad: 100 kr.

Hälsokursen

Är en gruppverksamhet för dig som behöver stöd, kunskap och inspiration att komma igång med en förändring. En förändring som gäller dina matvanor och din motion.
Start vid min 8 anmälda – prel i oktober. Kontakta din friskvårdscentral för mer information
Kursen är kostnadsfri.

Motionsverksamheten

På grund av rådande omständigheter och fortsatta rekommendationer kommer vi främst att erbjuda ledarledd utemotion under första delen av hösten 2020, med start vecka 36, för personer som inte tillhör riskgrupp.
De första 8 veckorna hösten 2020 är kostnadsfria

Terminsavgifter
– Utemotion V36-43 – ingen avgift 
– En motionsaktivitet i veckan: 550 kr per termin
– Två i veckan: 700 kr per termin
För dig som har fått ett FaR och varit på ett hälsosamtal kostar första terminen 350 kr för en eller flera aktiviteter.