FIV

Hem › Eda

Eda

För närvarande inför vi inga förändringar/restriktioner för enskilda besök/hälsosamtal men uppmanar de som ska besöka oss att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd: ”Skydda dig själv och andra”

Du hittar även aktuell information på: 1177.se/Varmland

Kontakt

Hälsokonsulent
Jenny Nilsson

Friskvårdscentralen i Eda
Petersborgsvägen 1
673 32 Charlottenberg

Besöksadress: Vårdcentralen Charlottenberg

tfn: 070-628 25 38, skicka sms om jag inte är kontaktbar så ringer jag upp dig eller hör av dig till
friskvarden.eda@telia.com

Öppettider/ telefontider
08.00-16.00
Jämna veckor onsdag, tisdag och fredag
Ojämna veckor onsdag och tisdag

› Motionsgrupper Hösten 2020

Motionsledare

Ryggmotion
Margaretha Damström

Träning gym och Cirkelmotion
Jenny Nilsson
Elin Wilson
Karin Olsson
Kerstin Elviersson

Vikarie cirkelmotion
Ingela Olsson, Helena Nybakk

Välkommen till vår friskvårdscentral. Till oss kan du komma när du vill få stöd att förändra dina matvanor och motionsvanor. Du kan själv ta kontakt med hälsokonsulenten eller få en kallelse när du ordinerats fysisk aktivitet (FaR). Du kan också anmäla dig till våra motionsgrupper.

 

VI KAN ERBJUDA DIG!

Hälsosamtal

Samtalet utgår från din situation idag och vad du vill och kan göra för att förändra och skapa en god hälsa. I hälsosamtalet ingår ett konditionstest.
Kostnad: 100 kr.

Konditionstest

Du kan även komma till din friskvårdscentral för enbart ett konditionstest.
Kostnad: 100 kr.

Hälsokurs

Är en gruppverksamhet för dig som behöver stöd, kunskap och inspiration att komma igång med en förändring. En förändring som gäller levnadsvanor som mat och motion.
Kursen är kostnadsfri.
Kursen kommer innehålla information kring beteendeförändring, motivation, mat, motion, sömn, stress.

Motionsverksamheten

Se under motionsgrupp
En motionsaktivitet i veckan: 550 kr per termin,
Två  motionsaktiviteter i veckan: 700 kr per termin.
Tre eller fler motionsaktiviteter i veckan: 850 kr per termin

För dig som har fått ett FaR och varit på ett hälsosamtal kostar första terminen 350 kr för en eller flera aktiviteter.