FIV

Hem › Arvika

Arvika

Kontakt

Arvika Friskvårdscentral
Vårdcentralen Verkstaden
Fabriksgatan 5
671 32 Arvika

Monika Henner
Hälsokonsulent
Telefon: 010-476 47 69
Sms: 070-251 20 62
monika.henner@arvika.se

Elin Wilson
Hälsovägledare
Telefon: 070-598 47 69

Öppettider/telefontider
07.30-16.00
Lunch 12.00-13.00
Under dessa tider kan jag tillfälligt vara upptagen eller ute på annan verksamhet. Kontakta mig då via telefon eller mail. Du kan också lämna ett meddelande i receptionen på vårdcentralen.

› Motionsgrupper hösten 2021

Motionsledare

Lotta Silvén

Kristina Bergström

Ewa Guldbrandsson

Ellinor Axelsson

Linn Rönning

Elin Wilson

Monika Henner

 

Välkommen till vår friskvårdscentral. Till oss kan du komma när du vill få stöd att förändra dina matvanor och motionsvanor. Du kan själv ta kontakt med hälsokonsulenten eller få en kallelse när du ordinerats fysisk aktivitet (FaR). Du kan också anmäla dig till våra motionsgrupper.

Vår anpassning angående covid-19.
Vi följer händelseutvecklingen och utgår från Folkhälsomyndighetens aktuella riktlinjer och rekommendationer. Vi jobbar kontinuerligt med att hitta lösningar och åtgärder så att vi kan erbjuda en säker och trygg verksamhet för våra besökare och vår personal.

 VI KAN ERBJUDA DIG!

Hälsosamtal
Samtalet utgår från din situation idag och vad du vill och kan göra för att förändra och skapa en god hälsa. I hälsosamtalet ingår ett konditionstest om så önskas.
Kostnad: 100 kr.

Konditionstest
Du kan även komma till din friskvårdscentral för enbart ett konditionstest.
Kostnad: 100 kr.

Hälsokursen
Är en gruppverksamhet för dig som behöver stöd, kunskap och inspiration att komma igång med en förändring. En förändring som gäller dina matvanor och din motion. Under kursen får du lära dig mer om de samband som finns mellan levnadsvanor och hälsa.
Möjlighet för egen reflektion och medvetenhet om vad du kan göra för att påverka din hälsa.
Tips och inspiration från hälsokonsulenten och från övriga deltagare.
Veckoteman med uppgifter att göra hemma mellan kurstillfällena.

Kursupplägg
Innan kursstart och vid avslut får du ett individuellt hälsosamtal.
Under hälsosamtalet diskuterar vi vilka förändringar du vill göra och har behov av.
Kursen är kostnadsfri.

Motionsverksamhet
Utemotion! Vi fortsätter Utemotionen i Styckåsskogen på tisdagar kl 11.00  fram till i slutet av november.

Hjärtmotion tisdagar kl 14.00 i Equmeniakyrkans motionshall börjar under vecka 37.

Cirkelmotion och Hjärtmotion på torsdagar startar under vecka 43.

Ryggmotionen på onsdagar kl 17 måste vi tyvärr ställa in denna höst pga ledarbrist. Vi hoppas på att kunna komma igång igen till vårterminen 2022.

Vattenmotionsgrupperna startar under vecka 37.  Utifrån pandemin och smittorisker så begränsas antal deltagare/grupp till max 12-14 personer i bassäng. Detta innebär att deltagarna kommer att erbjudas vattenmotion under 7 veckor denna höst för att fler ska få möjlighet att starta upp med bassängträning. Period 1 (vecka 37-43) och period 2 (vecka 44-50).
Obligatorisk anmälan till vattenmotion!

Ryggmotion & Kom igångmotion – online!
Motionspassen finns på webbplatsen Vimeo. När du har anmält dig får du en länk och en kod till motionspasset. Du kan alltså motionera var och när du vill – när det passar dig bäst!
Läs mer här!