FIV

Hem › Arvika

Arvika

Vår anpassning angående covid-19
Vi följer händelseutvecklingen och utgår från Folkhälsomyndighetens aktuella riktlinjer och rekommendationer. Vi jobbar kontinuerligt med att hitta lösningar och åtgärder så att vi kan erbjuda en säker och trygg verksamhet för våra besökare och vår personal.

Aktuellt utbud och anpassning angående Covid-19 (ersätter och kompletterar vårt ordinarie utbud och verksamhet tills vidare).

Hälsosamtal
Dessa alternativ erbjuder vi just nu:
– Hälsosamtal via Teams – hälsokonsulent online
– Hälsosamtal per telefon
– Hälsosamtal utomhus – promenadsamtal
– Hälsosamtal på friskvårdscentral, om besöket kan ske på säkert sätt enligt aktuella föreskrifter
Uppföljning via de olika alternativen samt SMS.

Motionsverksamhet
Nu har vi startat upp motionsverksamheten

Se mer info nedan samt i Schemat Motionsgrupper hösten 2021

Digitala promenader   Tisdagar 12.00-13.00  Start 24 augusti
För sällskap och rutiner erbjuder våra hälsokonsulenter digitala promenader. Promenadledaren
är uppkopplad med deltagarna, som själva väljer var de går, sin egen takt och sträcka.
Promenaderna är kostnadsfria och anmälan behövs för att erhålla länk till att ansluta.
Anmälan till: Hälsokonsulent Annika Svensson   friskvarden.forshaga@telia.com

Hälsokursen online
Nu kan vi erbjuda vår hälsokurs digitalt/online. Kursen vänder sig till den som önskar stöd,
kunskap och inspiration att komma igång med en förändring till hälsosamma mat- och
rörelsevanor. Innehåller 6 kurstillfällen, cirka 60 minuter per tillfälle. Kursen är kostnadsfri.
Anmäl intresse till din hälsokonsulent eller se info nedan.

Vi uppmanar de som ska besöka oss utomhus att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd: ”Skydda dig själv och andra”  Du hittar även aktuell information på: 1177.se/Varmland

Kontakt

Arvika Friskvårdscentral
Vårdcentralen Verkstaden
Fabriksgatan 5
671 32 Arvika

Monika Henner
Hälsokonsulent
Telefon: 010-476 47 69
Sms: 070-251 20 62
monika.henner@arvika.se

Elin Wilson
Hälsovägledare
Telefon: 070-598 47 69

Öppettider/telefontider
07.30-16.00
Lunch 12.00-13.00
Under dessa tider kan jag tillfälligt vara upptagen eller ute på annan verksamhet. Kontakta mig då via telefon eller mail. Du kan också lämna ett meddelande i receptionen på vårdcentralen.

› Motionsgrupper hösten 2021

Motionsledare

Lotta Silvén

Kristina Bergström

Elin Jönsson

Ewa Guldbrandsson

Ellinor Axelsson

Linn Rönning

Elin Wilson

Julia Andersson

Monika Henner

 

Välkommen till vår friskvårdscentral. Till oss kan du komma när du vill få stöd att förändra dina matvanor och motionsvanor. Du kan själv ta kontakt med hälsokonsulenten eller få en kallelse när du ordinerats fysisk aktivitet (FaR). Du kan också anmäla dig till våra motionsgrupper.

VI KAN ERBJUDA DIG!

Hälsosamtal

Samtalet utgår från din situation idag och vad du vill och kan göra för att förändra och skapa en god hälsa. I hälsosamtalet ingår ett konditionstest om så önskas.
Kostnad: 100 kr.

Konditionstest

Du kan även komma till din friskvårdscentral för enbart ett konditionstest.
Kostnad: 100 kr.

Hälsokursen

Om kursen

Är en gruppverksamhet för dig som behöver stöd, kunskap och inspiration att komma igång med en förändring. En förändring som gäller dina matvanor och din motion. Under kursen får du lära dig mer om de samband som finns mellan levnadsvanor och hälsa.
Möjlighet för egen reflektion och medvetenhet om vad du kan göra för att påverka din hälsa.
Tips och inspiration från hälsokonsulenten och från övriga deltagare.
Veckoteman med uppgifter att göra hemma mellan kurstillfällena.

Kursupplägg
Innan kursstart och vid avslut får du ett individuellt hälsosamtal.
Under hälsosamtalet diskuterar vi vilka förändringar du vill göra och har behov av.
Hälsokursen – online omfattar sex kurstillfällen, cirka 1-1,5 timme per tillfälle.
En eller två hälsokonsulenter är kursledare och du deltar uppkopplad via Teams med de andra deltagarna, mellan 7-10 stycken. Kursen är kostnadsfri.

Nästa kursstart måndag 6 september!
Kursdatum:
6/9
13/9
20/9
27/9
11/10
25/10
Kl. 14.00 -15.30 samtliga kurstillfällen

Kursledare är hälsokonsulenterna Sofia Sätter och Carine Frykäng

Välkommen!

För anmälan och mer information:
info@friskvarden.org

 

Motionsverksamheten

Under vecka 34 startar vi upp Utemotionen i Styckåsskogen, tisdagar och torsdagar kl 11.00 samt i Perserud onsdagar kl 17.30.

Hjärtmotion tisdagar kl 14.00 i Equmeniakyrkans motionshall börjar under vecka 37. (Obs! ändrad start för Ryggmotion mot tidigare planering)

Ryggmotion onsdagar kl 17.00 samt Cirkelmotion och Hjärtmotion på torsdagar planeras att starta under vecka 43

Vattenmotionsgrupperna startar under vecka 37.  Utifrån pandemin och smittorisker så begränsas antal deltagare/grupp till max 12-14 personer i bassäng. Detta innebär att deltagarna kommer att erbjudas vattenmotion under 7 veckor denna höst för att fler ska få möjlighet att starta upp med bassängträning. Period 1 (vecka 37-43) och period 2 (vecka 44-50).

Obligatorisk anmälan till vattenmotion!
Anmäler dig gör du på från och med 2 september kl 8.00
på telefon 010-4764769 (ej sms, mobilsvar eller mail)

 

Digitala promenader
Så här fungerar det:  Våra hälsokonsulenter är promenadledare och promenaden sker via Teams i din telefon. Du kan ansluta dig via Teams-appen, som du först laddar ner, eller via webben.

Du blir guidad med olika inslag under promenaden men du väljer själv var du går, din egen takt, sträcka och om du vill stanna kvar vid någon plats en stund. Vi går i cirka 45 minuter. Med uppstart och avslut beräknas den digitala promenaden ta totalt en timme. Du väljer själv om du vill prata under promenaden eller om du vill delta under tystnad. De digitala promenaderna är kostnadsfria och du deltar när du önskar.

Start 24 augusti

Tisdagar 12.00-13.00

Vill du vara med? Mejla till oss, så får du en länk för att delta: friskvarden.forshaga@telia.com